Het betere Idee: democratische controle als antwoord op de Eurocrisis

De nieuwe Idee (het magazine van de Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66) is verschenen. In een bijdrage bepleit Jasper Blom een breder maatschappelijk debat over de sociaal-economische inrichting van de Europese Unie als antwoord op de crisis. Het magazine is aan te vragen op:

http://www.mrhansvanmierlostichting.nl/item/nieuwe_idee_crisis